HEM

Vi får saker och ting gjorda.

I våra projekt har vi en nära dialog med beställaren och bistår med egna idéer och lösningar. Genom att vara proaktiva, flexibla och lyhörda blir resultatet alltid av högsta kvalitet.

På Annebergs Bygg & Anläggning AB är det också ordning och reda i organisationen, då vi har utarbetat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.

Ladda ner vår broschyr här.

Egen grävmaskin Stämmet

Annebergs Bygg ingår i Eledakoncernen. Vår ambition är att upprätthålla en hög affärsetik och ett öppet affärsklimat i alla våra kontaktytor. Vi vill göra rätt, följa lagar, våra värderingar och vår uppförandekod. Om du misstänker missförhållanden eller överträdelser rörande [namn på bolaget] kan du rapportera det i vårt visselblåsarsystem. Du som visselblåsare erbjuds möjligheten att rapportera anonymt, och för att garantera detta tillhandahålls systemet av tredje part, Hellström Advokatbyrå, vilka även genomför en värdering av inkomna ärenden. [namn på bolaget] har en egen s.k. visselblåsarenhet som därefter tar emot, hanterar och utreder inrapporterade uppgifter, med stöd från Hellström Advokatbyrå om så krävs. Alla rapporter behandlas konfidentiellt och rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Mer information om vårt visselblåsarsystem, inklusive visselblåsarpolicy, hur rapportering om missförhållanden går till samt dina rättigheter som visselblåsare kan du finna här;

Länk till anmälan https://eledawhistleblowing.hwrs.se

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close