GRUNDLÄGGNING

Grundläggning som skapar goda förutsättningar.

Vi utför allt från spontning och pålning till betongplattor. I kombination med vår mark- och grundförstärkning kan vi leverera färdiga, marksäkra entreprenader ända fram till färdig gjutning.

Exempel på vår verksamhet är förberedande arbete kring husgrunder, parkeringshus, bostadshus och brofundament. Vi utför våra arbeten utifrån givna handlingar från beställaren.

Detta bildspel kräver JavaScript.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close