PROJEKT

Samverkansprojekt mellan Annebergs Bygg och VIVAB gällande ny råvattenledning, 12 km i dimension 630-800 mm. Produktion pågår.

Infodring av befintlig 800 mm dricksvattenledning av gjutjärn med 710 mm PE-rör. Projektet innehåller också nybyggnation av ventilkammare och nyläggning av vatten- och dagvattenledningar.

Läggning av vatten och avlopp, trivselområde Stämmet strax norr om Varberg, i samarbete med VIVAB och Varberg Vatten.

Norra Kuststammen från Bua till Varberg. Förläggning av överföringsledning i dimensioner från 450 till 1000 mm. Projektet utfördes för Styrud Ingenjörsfirma i samarbete med Vivab.

Vägen Anneberg 2

Reservvattenledning 5.300 m, varav 3.000 m styrd borrning. Tryckstegringsstation. Kund Kungsbacka Kommun och Mölndals Stad. Projektet utfördes 2015-2016.

IMG_0412

Ny VA 450 mm, ca 3 km. Projektet innehöll ca 500 m bergborrning, styrd borrning, raiseborrning, schaktning samt pumpstationer. Kund Styrud Ingenjörsfirma i samarbete med Lerums Kommun, 2013-2014

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close