VA-ARBETEN

VA-arbeten med  helhetstänkande.

Vi utför VA-arbeten med hög kvalitet, där vi tar hand om hela processen – schakt, ledningsbyggnation och återställning. Vi har en lång erfarenhet av denna typ av arbeten och arbetar med alla dimensioner och material.

Genom åren har vi utfört många uppdrag i vårt närområde, exemplvis har vi byggt en överföringsledning på 18 km i Bua med en dimension på 450-1000 mm och en överföringsledning på 3,3 km i Floda i Lerums kommun.

Alla våra uppdrag utförs med en hög säkerhet och i en bra arbetsmiljö. Vi vidareutvecklar personalen kontinuerligt, bland annat i kurser i heta arbeten, arbete på väg och säkra lyft. Vi hat också ansvar för miljön. I de fall vi schaktar bort miljöfarliga massor separeras det miljöfarliga avfallet i enlighet med miljöklassning, lastas och transporteras till godkänd deponi.

Detta bildspel kräver JavaScript.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close